ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ

НАСТАНЯВАНЕ
Гостите на хотела се настаняват след 14:00 часа в деня на пристигане.
Стойността на резервирания престой се заплаща предварително в български лева /BGN/.

НАПУСКАНЕ НА СТАЯТА
Освобождаване на стаите – до 12:00 часа в деня на заминаване.
Ако желаете да удължите престоя си, моля информирайте ни на посочените за връзка телефони.

ПРЕСТОЙ
При всяко напускане на стаята ключът се оставя в сейфа на входа на имота. Резервни ключове в имотите няма.
Не е разрешено изнасянето на имущество от имотите(хавлии, завивки, чаршафи, възглавници и друга собственост) и тяхното ползване извън помещенията.
Приятели и гости нямате право да посрещате на територията на имотите без допълнително заплащане за тях.
Всички плащания на ползваните  услуги се извършват в български лева (BGN).

ИЗХРАНВАНЕ
В имотите не се предлага изхранване.

ТЮТЮНОПУШЕНЕ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
В съответствие с българското законодателство, ние спазваме политика да не се пуши във всички вътрешни части на имота.
За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200 лева, която ще бъде добавена към сметката на престоя.

ПОВЕДЕНИЕ
Ние не толерираме:

  1. неприемливи нива на шум или поведение на гости;
  2. арогантно поведение от страна на лица в очевидно нетрезво състояние или хаотично такова, което унищожава или заплашва да унищожи вилната собственост;
  3.  нарушаване на обществения ред.

В случай на отказ от страна на гостите да се съобразят с изискванията, вилата си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Домашни любимци не са разрешени в имотите.

ОХРАНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Хотелът е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони.

ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ
При намерени вещи управата на вилата се задължава да се свърже с госта и да прати загубената вещ за сметка на собственика.
Управата на вилата не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи, не-заявени и непотърсени в рамките на 30 /тридесет/ дни.

ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ
Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи на Управителя на комплекса на посочените телефони за връзка по време на престоя, така че въпросът да бъде решен веднага.
Вилата си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите бъдат установени, след като гостът е напуснал, вилата си запазва правото да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Във всеки имот са разположени пожарогасители с подходящ размер.
Ако се открие пожар или дим, моля сигнализирайте на веднага на посочените телефони като цитирате засегнатия имот.

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.
В случай на природно бедствие:
– Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хоратa влизат или излизат от сградите.
– В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели.
– Използвайте стълбите.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА
От всички гости, служители и представители на туроператори се очаква да се придържат към общите правила за настаняване и престой в имотите.
В случай на констатирани нарушения, управата на вилите може да прибегне до незабавното прекратяване на резервация, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

e-mail: kapitalika.grup@gmail.com,

телефон за връзка: 0885 966 301